logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (15/04/2021)

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp sẽ phân tích rõ về ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa 15 và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra vào ngày 23/5 tới cũng như về vị trí, vai trò của Quốc hội trong bộ máy nhà nước ta.

Giải quyết khiếu nại tố cáo của cử tri đối với người ứng cử Đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp thực hiện như thế nào? (12/4/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giải đáp trong Chuyên mục Hỏi đáp về bầu cử hôm nay về nội dung:
- Việc giải quyết khiếu nại tố cáo của cử tri đối với người ứng cử Đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện như thế nào?
- Người có hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử sẽ bị xử lý ra sao?

Vận động bầu cử, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với vận động bầu cử và các hành vi nào bị cấm trong vận động bầu cử? (09/04/2021)

Theo quy định của pháp luật thì bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND, các ứng cử viên sẽ tiến hành vận động bầu cử và công việc này phải kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Cũng theo quy định của pháp luật, các ứng cử viên được vận động bầu cử thông qua 2 hình thức, đó là gặp gỡ tiếp xúc cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri và thông qua phương tiện thông tin đại chúng.
Vậy Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử được thực hiện như thế nào, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc vận động bầu cử ra sao; Các hành vi nào bị cấm trong vận động bầu cử? Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ giải đáp những vấn đề này.

Vận động bầu cử của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như thế nào? (08/04/2021)

Theo quy định của pháp luật thì bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND, các ứng cử viên sẽ tiến hành vận động bầu cử và công việc này phải kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Vậy vận động bầu cử là gì và việc vận động bầu cử phải đảm bảo những nguyên tắc nào; các ứng cử viên được sử dụng các hình thức bầu cử như thế nào?

Giải đáp về Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ở cấp huyện, cấp xã (07/04/2021)

Theo quy định của pháp luật, chậm nhất là ngày 18/4 tới, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ phải được hoàn tất.
ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ giải đáp về vấn đề: Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ở cấp huyện, cấp xã đối với việc giới thiệu người ứng cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành ra sao?

Ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử (6/4/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp một số nội dung về:
Ấn định số đơn vị bầu cử.
Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.
Xác định khu vực bỏ phiếu.

Trong những trường hợp đặc biệt, công dân thực hiện quyền bầu cử như thế nào? (05/04/2021)

Chủ nhật, 23/5/2021, ngày bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, những người không có mặt tại nơi cư trú vì đi công tác, du lịch, chữa bệnh…thì thực hiện quyền bầu cử như thế nào và những người như sinh viên, công nhân tại các khu công nghiệp sẽ đi bỏ phiếu bầu cử ở đâu?

Phạm vi bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp của cử tri được pháp luật quy định cụ thể như thế nào? (2/4/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp trong Chuyên mục Hỏi đáp về bầu cử hôm nay về:
- Phạm vi bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp của cử tri được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri đối với việc bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND (1/4/2021)

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay các địa phương đang lập danh sách cử tri và công việc này phải phải được hoàn thành chậm nhất là ngày 04 tháng 4 này.
Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giải đáp cụ thể:
- Sau khi danh sách cử tri được lập thì việc niêm yết danh sách này sẽ được tiến hành như thế nào?
- Quyền bầu cử của các cử tri đối với việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp có giống nhau hay không?

Việc lập danh sách cử tri sẽ được thực hiện như thế nào? (31/3/2021)

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay các địa phương đang tiến hành việc lập danh sách cử tri và công việc này phải phải được hoàn thành chậm nhất là ngày 04 tháng 4 năm 2021. Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp cụ thể về:
- Việc lập danh sách cử tri sẽ được thực hiện như thế nào?
- Đối với các đơn vị vũ trang nhân dân thì việc lập danh sách cử tri có điểm gì khác biệt?

Giải đáp về cách thức lập danh sách cử tri (30/03/2021)

ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp cụ thể: Người mất năng lực hành vi dân sự; người vừa câm, vừa điếc có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không? Và việc lập danh sách cử tri được tiến hành ra sao?

Việc lập danh sách cử tri được tiến hành ra sao? (29/3/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp cụ thể: - Những người nào không được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri?
- Những người bị tòa án kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo thì có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?
- Người mất năng lực hành vi dân sự; người vừa câm, vừa điếc có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?

Giải đáp các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND (26/3/2021)

Để đảm bảo thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cơ quan, ban ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân.
Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời cụ thể những văn bản nào?

Người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại Hội nghị cử tri nơi cư trú (25/3/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp cụ thể:
- Theo khoản 1 điều 26 và khoản 1 điều 28 Nghị quyết liên tịch số 09 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thì những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại Hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét quyết định. Vậy trường hợp đặc biệt ở đây được hiểu như thế nào?

Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (24/03/2021)

Sau khi kết thúc Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên tại thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, xuất hiện tình huống như cơ quan tổ chức nào triệu tập và chủ trì Hội nghị này tại khu chung cư, khu đô thị chưa có Tổ dân phố, hay như với các tổ dân phố có số lượng cử tri quá đông thì có được chia ra tổ chức thành nhiều Hội nghị hay không?.
- Cơ quan, tổ chức nào triệu tập, chủ trì nơi cư trú trong trường hợp mà người ứng cử ĐBQH, HĐND cư trú tại khu chung cư, khu đô thị chưa có tổ dân phố.
- Do việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, nên số lượng cử tri rất đông, vậy địa phương có được chia cử tri và tổ chức nhiều hội nghị cử tri hay không?.

Trách nhiệm cụ thể của UBTV Quốc hội; Chính phủ; UBND và thường trực HĐND các cấp, MTTQ Việt Nam đối với cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (23/3/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp về:
- Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?
- Trách nhiệm của Chính phủ đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?
- Trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?
- Trách nhiệm của UBND các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?
- Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?

Số dư khi lập danh sách dự kiến giới thiệu người ứng cử, danh sách người ứng cử trong quá trình hiệp thương bầu cử (22/3/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp những quy định của pháp luật trong bảo đảm thực hiện:
- Về số dư khi lập danh sách dự kiến giới thiệu người ứng cử, danh sách người ứng cử trong quá trình hiệp thương bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026:

Nguyên tắc bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND (22/3/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp về quy định tại Hiến pháp 2013 và Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo 4 nguyên tắc:
- Nguyên tắc bầu cử phổ thông,
- Nguyên tắc bình đẳng,
- Nguyên tắc bầu cử trực tiếp,
- Nguyên tắc bỏ phiếu kín.
- Vậy cụ thể những nguyên tắc này là gì?

Mục đích, ý nghĩa của Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 (19/3/2021)

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp về Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2.
- Mục đích, ý nghĩa của Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2.
-Việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến, nhận xét của cử tri đối với những người ứng cử sẽ được tổ chức sau khi Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 kết thúc.

Cách tính tuổi công dân để ghi tên vào danh sách cử tri và Quy định của pháp luật về xác định một người có quốc tịch Việt Nam (18/03/2021)

Luật sư Nguyễn Phú Thắng, Giám đốc Công ty Luật Intercode sẽ giải đáp 1 số câu hỏi về cách tính tuổi của công dân để ghi tên vào danh sách cử tri và những quy định của pháp luật về việc xác định 1 người có quốc tịch Việt Nam.
- Những người nào được gọi là cử tri?
- Theo Luật, một người có quốc tịch Việt Nam được xác định như thế nào?
- Cách tính tuổi công dân để ghi vào danh sách cử tri được quy định như thế nào?

Việc bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 (17/3/2021)

Việc bổ sung, thay đổi danh sách người ứng cử sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 và xác minh, trả lời kiến nghị của cử tri đối với người ứng cử. Cụ thể:
- Sau khi đã hết hạn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thì có thể bổ sung hoặc thay đổi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND để đưa ra Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được không?
- Việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND được thực hiện như thế nào?
- Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND được tiến hành như thế nào?

Những trường hợp không được ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND (17/3/2021)

Trong Chuyên mục “Hỏi đáp về bầu cử” hôm nay, Luật sư Nguyễn Phú Thắng, Giám đốc Công ty Luật Intercode sẽ giải đáp 1 số câu hỏi liên quan đến quyền bầu cử của người dân và những trường hợp không được ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân. Cụ thể:
- Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì?
- Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?
- Người nào không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân?

Lập và công bố danh sách người ứng cử ĐBQH và Đại biểu HĐND như thế nào (16/03/2021)

Trong Chuyên mục “Hỏi đáp về bầu cử” hôm nay, Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Công ty Luật Thiên Thanh giải đáp câu hỏi liên quan đến việc lập và công bố danh sách những người ứng cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND theo Luật Bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND.
Cụ thể:
- Việc lâp và công bố Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu QH và HĐND các cấp được thực hiện như thế nào?
- Việc thay đổi, điều chỉnh Hồ sơ ứng cử được thực hiện ra sao?

Hội nghị Hiệp thương và những điều cần biết (15/3/2021)

Ngày 23/5 tới sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.
Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người đối với cuộc bầu cử này, từ hôm nay, 15/3, kênh Thời sự VOV1 sẽ thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp về bầu cử”, phát sóng trong các Chương trình Theo dòng thời sự từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Quý vị và các bạn chú ý đón nghe để có thêm những thông tin hữu ích và cùng tham gia có trách nhiệm vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong Chuyên mục Hỏi đáp về bầu cử hôm nay, Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Công ty Luật Thiên Thanh, giải đáp 1 số câu hỏi liên quan đến việc ứng cử Đại biểu Quốc hội và ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân.
Cụ thể:
- Những người nào không được ứng cử Đại biểu QH và HĐND?
- Một người vừa ứng cử Đại biểu QH, vừa ứng cử Đại biểu HĐND các cấp có được không?
- Người ứng cử Đại biểu QH và HĐND các cấp có thể là thành viên trong tổ chức phụ trách bầu cử, Ban bầu cử được không?

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
11h45-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h45-13h55 Ca nhạc
17h00-17h50 Nhịp sống
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: