logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Dân là gốc, là trung tâm và là chủ thể của sự đổi mới phát triển đất nước (24/11/2020)

- Dân là gốc, là trung tâm và là chủ thể của sự đổi mới phát triển đất nước: Điểm nhấn quan trọng trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng
- Vấn đề dân tộc trong Dự thảo văn kiện qua ý kiến của ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Thái Nguyên hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
- Vai trò của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Làm sao để loại bỏ lợi ích nhóm, doanh nghiệp sân sau? (24/11/20)

"Lợi ích nhóm" theo hướng tiêu cực là lợi ích cục bộ của những đơn vị, địa phương, của những nhóm người, xung đột, mâu thuẫn và gây thiệt hại lợi ích chung của nhân dân, của xã hội và quốc gia, dân tộc, cản trở quá trình phát triển kinh tế, xã hội, làm suy giảm hiệu quả quản lý nhà nước v.v...
Những hệ lụy lớn mà lợi ích nhóm tiêu cực gây ra, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và mỗi người dân

Tại sao chưa cần thiết phải ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở? (23/11/2020)

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Một trong những lý do khi xây dựng dự thảo luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, yêu cầu kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước… Tuy vậy, sau khi xem xét, cho ý kiến dự thảo luật này, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, các đại biểu Quốc hội đã phân tích nhiều chiều, nhiều góc độ và đa số đại biểu Quốc hội lựa chọn phương án chưa cần thiết phải ban hành đạo luật này:

Cần làm gì để nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở? (23/11/2020)

- Cần làm gì để nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở?
- Nâng cao chất lượng hòa giải viên ở cơ sở: Nhìn từ thực tế ở Hà Tĩnh và Kon Tum.

Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông (23/11/2020)

Với sự phát triển không ngừng của đời sống xã hội, lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, nhưng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu và sự đồng bộ chưa cao. Chính vì vậy, khi cho ý kiến vào Dự án Luật Giao thông đường bộ sửa đổi tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, cần thiết sửa đổi luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông đường bộ của nước ta. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này:

Thượng tọa Lý Hùng: Vị sư hơn 20 năm chăm lo, cưu mang những sinh viên nghèo hiếu học (20/11/2020)

- Đồng bào tôn giáo: Chung tay, góp sức xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, an bình
- Thượng tọa Lý Hùng: Vị sư hơn 20 năm chăm lo, cưu mang những sinh viên nghèo hiếu học
- Tôn giáo Bahai: Hãy tỏ rõ tình thân tử tế và thiện chí tột bậc

Pháp luật thực thi chưa nghiêm: Trách nhiệm của cán bộ và cơ quan công quyền ( 20/11/2020)

- Nhìn lại 10 năm thực hiện Luật Lý lịch Tư pháp.
- Thực hiện pháp luật chưa nghiêm: Nguyên nhân chính thuộc về có quan nhà nước và người đứng đầu.
- Công ty thủy điệnThượng Nhật (Thừa Thiên Huế) bất tuân pháp luật.

Nhìn lại Kỳ họp 10, Quốc hội khóa XIV (18/11/2020)

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng. Kết quả kỳ họp này tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, không ngừng cải tiến và đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp. Kết quả kỳ họp cũng cho thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, được cử tri và Nhân dân quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng.

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác kiểm toán (19/11/2020)

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có ngành Kiểm toán. Đó là mang đến cho ngành Kiểm toán nhiều lợi thế trong việc ứng dụng phương thức kiểm toán hiện đại bằng việc áp dụng chứng từ điện tử, các phần mềm tổng hợp, xử lý dữ liệu kiểm toán. Những thành tựu của khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại cho phép thực hiện các phương thức kiểm toán trong môi trường tin học hóa. Nhờ đó, các hoạt động trong lĩnh vực này được thực hiện một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.

Phát huy trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của Nhân dân trong đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng (17/11/2020)

- Phát huy trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của Nhân dân trong đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.
- Hà Giang thực hiện mục tiêu đột phá phát triển du lịch theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
- Người đảng viên trẻ ở Tiền Giang nặng tình với đồng bào miền Trung.

Chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (16/11/2020)

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc đổi mới mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết, phù hợp, để có thể phát huy hết những tiềm năng của thành phố năng động này. Vấn đề là bố trí con người để lãnh đạo, điều hành, quản lý các cấp chính quyền như thế nào cho tương xứng. Và làm sao để tăng cường cơ chế giám sát, quyền đại diện của người dân.

Làm sao để Tòa án thực sự có vị trí Trung tâm thực hiện quyền tư pháp

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến công cuộc cải cách tư pháp. Năm 2002, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp, trong đó chọn một số nhiệm vụ trọng tâm của tư pháp để chỉ đạo cải cách. Năm 2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó đề ra chiến lược tổng thể về cải cách tư pháp và xác định Tòa án có vị trí trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm.…Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứu 13 khẳng định.”Tiếp tục đẩy mạnh CCTP hướng đến xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó cải cách tòa án và hoạt động xét xử là trung tâm của cải cách tư pháp ..” Vậy CCTP mà trọng tâm là hoạt động xét xử của Tòa án đã đạt được những gì? Làm sao để Tòa án thực sự có vị trí Trung tâm thực hiện quyền tư pháp? Chuơng trình Pháp luật và đời sống hôm nay giành toàn bộ thời lượng đề câp nội dung này

Sửa đổi luật môi trường: Môi trường phải ở vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển (phát sóng ngày 13/11/2020)

Môi trường phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển. Điều này cũng chính là định hướng nhất quán của Đảng, Nhà nước, không đánh đổi phát triển kinh tế để làm bất ổn xã hội hay đánh đổi phát triển kinh tế, hy sinh môi trường. Tuy nhiên, pháp luật về bảo vệ môi trường còn những hạn chế, bất cập, chưa theo kịp với những thách thức mới đặt ra. Dự thảo Luật môi trường (sửa đổi) đang được các đại biểu Quốc hội thảo luận cho ý kiến và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 với nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó, quỹ định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.

Ánh dương soi chiếu: Giải chạy mang đến điều lành (13/11/2020)

Vừa rèn luyện sức khỏe, vừa truyền đi thông điệp ý nghĩa, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn mắc các bệnh về mắt có cơ hội phục hồi thị lực, tìm lại sự tự tin, niềm vui và động lực vươn lên trong cuộc sống. Trong 10 năm: từ năm 2020 tới 2030, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt mục tiêu sẽ hỗ trợ mổ mắt cho khoảng 10.000 trẻ em. Và giải chạy mang tên Ánh dương soi chiếu được tổ chức mới đây đã góp phần ý nghĩa vào chương trình này.

Hưng Yên: Tiềm ẩn tai nạn giao thông từ các phương tiện dừng, đỗ sai quy định trên Quốc lộ 5.

Hưng Yên: Tiềm ẩn tai nạn giao thông từ các phương tiện dừng, đỗ sai quy định trên Quốc lộ 5. Thái Nguyên: ngăn chặn tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.

Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử (12/11/20)

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 vừa diễn ra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khi trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan tới cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử đã cho biết, nhờ tăng cường đẩy mạnh những nội dung này nên mỗi năm tiết kiệm được tới gần 15 nghìn tỷ đồng. Tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến nay, Chính phủ đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ liên quan đến cơ quan hành chính Nhà nước. Nhiều địa phương đã thành công bước đầu trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Những nỗ lực của các bộ, ngành địa phương trong xây dựng chính phủ điện tử là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.

Chất vấn tại Quốc Hội: Thẳng thắn với bất cập, tồn tại để tìm giải pháp đúng (phát sóng ngày 06/11/2020)

Hôm nay, 10/11/2020, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn cuối cùng trong nhiệm kỳ khóa XIV. Mục đích chính là đánh giá một cách toàn diện kết quả triển khai các yêu cầu của Quốc hội được nêu trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Điểm mới là cách thức tiến hành chất vấn và trả lời sẽ không theo nhóm chuyên đề, mà đại biểu tiến hành chất vấn tất cả vấn đề quan tâm. Kết thúc ngày đầu tiên phiên chất vấn, chúng ta không chỉ nhận thấy rõ hơn một Quốc hội có đổi mới, cải tiến để sâu sát hơn những vấn đề cuộc sống và cử tri đang đặt ra, thấy rõ hơn trách nhiệm, những khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành và của Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề hạn chế, vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chất vấn để đánh giá năng lực của các thành viên Chính phủ, của chính đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng mở ra trách nhiệm tiếp theo của họ đối với các vấn đề còn tồn tại,bức xúc.

Dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi: Khắc phục lỗ hổng ý thức chấp hành pháp luật (phát sóng ngày 11/11/2020)

Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Số người chết do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao; kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện của một bộ phận người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế; tình trạng coi thường pháp luật, vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn ra thường xuyên… Dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi được xây dựng sẽ khắc phục thực trạng này như thế nào? Đây là vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm và cho ý kiến về dự thảo luật này tại phiên thảo luận ở tổ sáng na, 11/11/2020 theo chương trình làm việc tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa 14:

Chất vấn ở thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ: Trách nhiệm là sự tiếp nối (phát sóng ngày 09/11/2020)

Trong hai ngày Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ, những vấn đề “nóng” thuộc mọi lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, nội vụ, tài chính, xây dựng, thông tin và truyền thông, giáo dục, tư pháp… đều được các đại biểu Quốc hội thẳng thắn nêu lên, tranh luận để đi đến cùng vấn đề. Với cách “hỏi nhanh, đáp gọn”, thông tin được người chất vấn và trả lời chất vấn đưa ra tập trung hơn, đi thẳng vào trọng tâm hơn. Vì là phiên chất vấn về việc thực hiện các Nghị quyết và kết luận giám sát của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ nên đòi hỏi của đại biểu Quốc hội cũng như cử tri đối với các thành viên Chính phủ về trách nhiệm, việc thực hiện các lời hứa có phần chặt chẽ hơn, nhất là trong thời điểm quan trọng, chuyển giao nhiệm kỳ. Bởi sự chuyển động của mọi vấn đề của lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội phụ thuộc phần lớn vào chất lượng nền công vụ và việc thực hành trách nhiệm được giao với quyết tâm cao nhất:

Hiến máu cứu người - Hành Bồ tát đạo (06/11/2020)

Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp. Trong Phật giáo, nghĩa cử này là một trong những hạnh Bố thí Ba la mật, mà tiêu biểu là bố thí nội tài. Tức là: tặng cho ai có nhu cầu những giọt máu đang chảy trong huyết quản của mình để cứu lấy những mạng sống đang bị đe dọa bởi thiếu máu, với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

Bình đẳng giới trong hoạt động kinh tế: Thực tiễn và những khuyến nghị chính sách (Phát sóng ngày 05/11/2020)

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Với ý nghĩa đó, bình đẳng giới bao gồm bình đẳng về quyền; bình đẳng về tiếp cận và kiểm soát nguồn lực; bình đẳng về sự tham gia và ra quyết định; bình đẳng về thụ hưởng những thành quả và lợi ích. Cụ thể hóa những quy định trong luật bình đẳng giới năm 2006, Chính phủ đã ban hành Quyết định 2351 phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Qua góc tiếp cận về bình đẳng giới trong hoạt động kinh tế, chính sách bình đẳng giới đã, đang tạo chuyển biến gì qua thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc được thể hiện ra sao? Nhận định đúng các vấn đề này sẽ là cơ sở để xây dựng Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 một cách phù hợp.

Đại hội Đảng lần thứ 13: Đại hội của Đổi mới và Đột phá (03/11/2020)

- Định hướng tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Những đổi mới mang tính đột phá từ Đại hội Đảng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Xây dựng Nhà nước pháp quyền trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII.

Tự chủ đại học - Nâng cao chất lượng đào tạo; Những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn. (03/11/20)

Chất lượng giáo dục ở bậc đại học những năm gần đây được đánh giá có nhiều chuyển biến, song vẫn còn những hạn chế nhất định, trong đó rõ nhất là việc đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu. Để giải quyết thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025. Một trong mục tiêu được đặt ra trong Đề án này là đến năm 2025, 100% cơ sở giáo dục đại học thực hiện tốt cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.

Có nên áp dụng biện pháp cắt điện, nước trong xử phạt vi phạm hành chính? (02/11/2020)

- Có nên áp dụng biện pháp cắt điện, nước trong xử phạt vi phạm hành chính?
- Bắc Giang: Báo động tình trạng trộm cắp dây cáp điện, thiết bị lưới điện.

Hàng loạt dự án điện chậm tiến độ: Vì sao? (02/11/2020)

Trước kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã khảo sát về Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Đoàn khảo sát nhận thấy có một thực tế đáng lo ngại là Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện trong tương lai gần. Cụ thể, lượng điện thiếu hụt sẽ tăng từ 400 triệu kWh năm 2021 lên cao nhất đến 13,3 tỷ kWh vào năm 2023. Năm 2024, sản lượng thiếu hụt giảm còn khoảng 11 tỷ kWh, đến năm 2025, hệ thống điện có thể đáp ứng nhu cầu phụ tải nếu tiến độ các chuỗi dự án khí-điện đáp ứng tiến độ. Theo đoàn khảo sát, có khá nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, trong đó chậm tiến độ là một trong những nguyên nhân chính. Dự kiến theo chương trình, ngày mai (3/11), Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội, trong đó có thảo luận về một số nội dung liên quan các vấn đề về phát triển điện lực. Và trong phiên họp chiều mai, Quốc hội sẽ xem 1 đoạn phim ngắn tại nghị trường về “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”.

Phật giáo Nam tông: Rộn ràng lễ Dâng y Kathina (30/10/2020)

- Sau khi kêu gọi và nhận được tịnh tài, tịnh vật ủng hộ, đại diện các tổ chức tôn giáo, nhà tu hành đã về các địa phương trao quà cho bà con.
- Bắt đầu từ tuần này, các chùa theo hệ phái Nam tông tổ chức lễ Dâng y Kathina. Theo quy định, sau khi kết thúc 3 tháng hạ, mỗi chùa phải chọn ra 1 ngày để tổ chức đại lễ dâng y. Chư Tỳ kheo Tăng chỉ được phép thọ nhận tấm y Kathina của thí chủ một lần duy nhất trong năm.

Cảnh báo tình trạng đảng viên nghỉ hưu, thôi việc là… nghỉ hẳn! (29/10/2020)

Qua tìm hiểu việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng tại 4 tỉnh miền núi Tây Bắc là: Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và Lai Châu, thực tế cho thấy sau thời gian công tác, nhìn chung đội ngũ đảng viên hưu trí vẫn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, nhiều người còn tham gia các chức danh bán chuyên trách ở các thôn, bản, tổ dân phố, luôn đi trước dẫn đầu, “nghỉ hưu không nghỉ việc”, tạo thêm sức mạnh và vai trò của Đảng tại cơ sở. Song cũng có một thực trạng đáng quan tâm hiện nay, có không ít đảng viên khi về nghỉ hưu hoặc nghỉ việc không chuyển sinh hoạt; có chuyển nhưng đem hồ sơ về “cất tủ” hoặc viện lý do sức khỏe; đi làm ăn xa để được miễn, giảm công tác và sinh hoạt đảng.
Đây cũng là biểu hiện suy thoái về tư tưởng của một bộ phận đảng viên, một kẽ hở mà bộ phận đảng viên đó tìm cơ hội để trốn tránh trách nhiệm của mình. Qua đó cũng cho thấy trách nhiệm của chi bộ khi giải quyết cho đảng viên được miễn sinh hoạt đảng không đúng đối tượng, không đúng quy trình quy định….dẫn đến phải xem xét xử lý kỷ luật, xóa tên nhiều đảng viên.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Bước tiến lớn trong cải cách hành chính (29/10/20)

Một trong những nội dung được người dân đặc biệt quan tâm trong Dự án Luật cư trú sửa đổi, dự kiến được Quốc hội khóa 14 thông qua tại Kỳ họp thứ 10 là quy định quản lý công dân bằng mã định danh cá nhân thay thế sổ hộ khẩu giấy.
Việc bỏ hộ khẩu giấy sẽ góp phần tiến tới công khai, minh bạch, đơn giản hóa giấy tờ, giảm thời gian, chi phí, xóa bỏ các thủ tục hành chính còn rườm rà, dễ bị lợi dụng để gây phiền hà cho người dân. Bên cạnh đó còn bảo đảm tốt hơn việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân theo Hiến pháp.

Quốc hội điện tử: Đổi mới vì cử tri (28/10/2020)

Mối quan hệ giữa cử tri với đại biểu Quốc hội trở nên gần gũi hơn. Đại biểu lắng nghe kịp thời hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu nhận được nhiều hơn tiếng nói của cuộc sống, để nâng cao chất lượng hoạt động của mình. Tiếng nói nghị trường đã gần hơn tiếng nói của cuộc sống, của cử tri và nhân dân. Nhiều vấn đề của cuộc sống được Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ lắng nghe, tìm hướng giải quyết trong từng quyết sách quan trọng.
Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội đã, đang và sẽ luôn nỗ lực đổi mới không vì ai khác, không nhằm mục đích nào khác là vì cử tri, giúp tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri sớm thành hiện thực. Đó là động lực, là sự thôi thúc của quá trình đổi mới. Cùng sự đổi mới về nội dung hoạt động, đổi mới về hình thức, trong đó sử dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin là hướng đi tiến tới một Quốc hội điện tử. Trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung: “Quốc hội điện tử - Đổi mới vì cử tri”. Khách mời trong chương trình là Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, người đã tham mưu, đề xuất, thực hiện việc chuyển từ Quốc hội giấy sang Quốc hội điện tử.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

05h20-05h50 Mùa vàng
05h50-05h59 Quảng cáo
6h28-6h30 Quảng cáo
10h25-10h30 Quảng cáo
11h45-11h59 Quảng cáo
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
14h50-15h00 Ngôi nhà ASEAN
15h50-16h00 Quảng cáo
17h00-17h50 Nhịp sống
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: