logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Tăng cường quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. (19/4/2021)

Số người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng gia tăng, với hình thức đa dạng. Vì vậy, việc có cách tiếp cận mới về biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là cần thiết. Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa 14 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống ma túy sửa đổi với nhiều điểm mới nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống ma túy. Đáng chú ý, Luật quy định cụ thể việc tăng cường quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Đảm bảo tỷ lệ đại biểu trẻ chất lượng trong Quốc hội (14/4/2021)

Năng động, dám nghĩ, dám làm, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Quốc hội đã ghi nhận nhiều dấu ấn của các đại biểu trẻ, đóng góp tích cực cho sự lớn mạnh của Quốc hội. Trải qua 14 nhiệm kỳ của Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội trẻ dưới 40 tuổi đạt trung bình khoảng 15%, trong đó có khóa 1 rất cao 70,7%. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15, để số lượng và chất lượng đại biểu trẻ được nâng cao, cần có chính sách, cơ chế đặc thù nào để thu hút, trọng dụng nhiều hơn nữa những người trẻ có đủ đức và tài tham gia vào cơ quan dân cử?

Kỳ họp 11, Quốc hội khóa 14: Chuyển giao nhiệm kỳ và trách nhiệm tiếp nối với cử tri và nhân dân.

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đã bế mạc sau 12 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Đây là kỳ họp quan trọng bầu chọn những nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước. Đây cũng là kỳ họp để Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội, từng thành viên Chính phủ cũng như các cơ quan tư pháp nhìn lại một nhiệm kỳ 5 năm hoạt động để thấy những việc đã làm được, những việc cần tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Kỳ họp của sự chuyển giao nhiệm kỳ, chuyển giao trách nhiệm và trách nhiệm tiếp nối với cử tri và nhân dân cả nước:

Tăng tỷ lệ và chất lượng đại biểu chuyên trách

Chất lượng của đại biểu chuyên trách quyết định quan trọng đến chất lượng hoạt động Quốc hội. Theo dự kiến cơ cấu Quốc hội khóa XV, tỷ lệ đại biểu chuyên trách sẽ tăng từ ít nhất 35% lên 40% (trong tổng số 500 đại biểu); đồng thời giảm đại diện ở các khối khác như hành pháp, lực lượng vũ trang... Do vậy, việc tăng số lượng đại biểu chuyên trách cần đi liền với triển khai tốt những giải pháp nâng cao chất lượng của khối đại biểu này.. Đây là vấn đề cần được nghiêm túc xem xét nhất là khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần:

Nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Để hiện thực hóa quyền năng ấy, Hội đồng nhân dân ở các cấp phải đảm đương chức năng, nhiệm vụ rất rộng với trọng trách nặng nề đặc biệt là ở các thành phố lớn như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng nhân dân rất cần quan tâm, nâng cao chất lượng các đại biểu chuyên trách, nhất là khi cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần:

Kỳ vọng một nhiệm kỳ lãnh đạo Quốc hội tiếp tục đổi mới

“Tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân tôi”. Đó là phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14. Ông cam kết cố gắng hết sức mình vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc. Tiếp đó, hôm qua Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Kỳ vọng một nhiệm kỳ lãnh đạo Quốc hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân là mong muốn của đại biểu và cử tri cả nước.

Nâng cao quyền và trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn người đại diện xứng đáng (31/03/2021)

Để đảm bảo thực hiện tốt Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, dân chủ, đúng quy định định pháp luật về bầu cử, sau Hội nghị hiệp thương lần hai, hiện nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cú trú đối với các ứng viên ĐBQH khóa 15 và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là một việc làm rất quan trọng để lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn và thực sự tiêu biểu.

Dân chủ, minh bạch việc lấy kiến cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân (31/3/2021)

Để đảm bảo thực hiện tốt Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, dân chủ, đúng quy định định pháp luật về bầu cử, sau Hội nghị hiệp thương lần hai, hiện nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cú trú đối với các ứng viên ĐBQH khóa 15 và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là một việc làm rất quan trọng để lựa chọn được những Đại biểu đủ tiêu chuẩn và thực sự tiêu biểu.

Quốc hội khóa XIV: Những thành tựu và dấu ấn nổi bật (26/3/2021)

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV- Một nhiệm kỳ biết kế thừa các thành tựu của các nhiệm kỳ Quốc hội trước, biết tận dụng thành tựu của Đảng, sự đoàn kết của toàn quân, toàn dân làm lợi thế tạo nên hiệu lực hiệu quả của các hoạt động. Một nhiệm kỳ Quốc hội đã thực hiện kịp thời, đầy đủ các chức năng, lấy mục tiêu là bảo đảm lợi ích quốc gia, bảo đảm nguyên tắc tối cao về xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Một nhiệm kỳ Quốc hội là niềm tự hào của các đại biểu Quốc hội, của các cơ quan của Quốc hội và của chính những cử tri đã bỏ phiếu bầu các đại biểu Quốc hội mà mình tín nhiệm.

Kỳ vọng vào kỳ họp 11 Quốc hội khóa 14

Ngày 24/3 tới đây, Kỳ họp 11, kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa 14 khai mạc. Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để kiện toàn các chức danh lãnh đạo của bộ máy Nhà nước. Đây là nội dung thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước

Nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (19/3/2021)

Hiệu quả từ hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là yếu tố quan trọng giúp cử tri đặt niềm tin mạnh mẽ hơn vào vai trò của người đại biểu dân cử. Qua đó cũng giúp cho hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước tốt hơn lên, thể hiện rõ ràng, cụ thể, kịp thời trách nhiệm của mình với cử tri và nhân dân. Tại phiên họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11.

Tự ứng cử, yếu tố đảm bảo dân chủ cho cuộc bầu cử (17/03/2021)

Cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là dịp để những người đủ đức, đủ tài, đủ trí tuệ ứng cử và tự ứng cử vị trí người đại biểu dân cử. Cho đến thời điểm này, đã kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử theo đúng quy định. Như vậy, công việc còn lại là các ứng cử viên thể hiện năng lực, chương trình hành động của mình trước cử tri.

Xây dựng Chính phủ điện tử từ quản lý số hóa toàn diện hộ khẩu (16/3/2021)

Luật Cư trú 2020 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Những quy định mới của Luật nhằm thực hiện chủ trương hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác quản lý dân cư. Đáng chú ý, Luật cư trú 2020 bỏ nhiều nhóm thủ tục hành chính liên quan đến sổ hộ khẩu, thay thế việc quản lý cư trú gồm thường trú, tạm trú từ sổ giấy sang quản lý bằng mã số định danh cá nhân và bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, chuẩn bị tốt các điều kiện để luật đi vào cuộc sống sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng Chính phủ điện tử từ quản lý số hóa toàn diện hộ khẩu.

Luật Điện ảnh sẽ được sửa đổi như thế nào? (12/03/2021)

Với nhiều quy định không còn phù hợp trong bối cảnh mới, Luật Điện ảnh hiện hành đang trở thành rào cản phát triển của điện ảnh trong nước. Yêu cầu sửa đổi các quy định về hoạt động điện ảnh, đặc biệt là tạo cơ chế thúc đẩy sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh hơn giữa doanh nghiệp điện ảnh Việt với các doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường trong nước là yêu cầu bức thiết hiện nay. Trước yêu cầu này, vừa qua Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức khảo sát về việc triển khai Luật Điện ảnh tại nhiều cơ quan ban ngành và nhiều địa phương trên cả nước. Vậy kết quả của lần khảo sát này như thế nào? Luật Điện ảnh tới đây sẽ được sửa đổi cụ thể ra sao? Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.

Nâng cao chất lượng công tác bầu cử nhìn từ mong muốn của cử tri và trăn trở của đại biểu Quốc hội (10/3/2021)

“Được dân tin” đó là thành quả, là sự ghi nhận thiết thực nhất mà mỗi đại biểu dân cử mong muốn có được trong hoạt động của mình. Đó cũng là động lực, là sự thôi thúc để đại biểu dân cử vượt qua những khó khăn, thách thức làm tròn trọng trách được nhân dân tin cậy giao phó. Nhưng để dân tin, không cách nào khác, Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải thuyết phục được cử tri bằng chính những việc làm, hoạt động cụ thể và cần thêm những cơ chế để đại biểu làm tròn vai của mình. Những cơ chế đó cần được lưu tâm ngay từ khâu bầu cử bởi chất lượng đại biểu Quốc hội phụ thuộc không nhỏ vào chất lượng lựa chọn, bầu cử. Trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, phóng viên Vân Hồng có cuộc trò chuyện với đại biểu K’Sor H’Bơ Khắp để giúp quý vị hiểu hơn về hoạt động, về những tâm tư, trăn trở của đại biểu dân cử cũng như những mong muốn của cử tri vào chất lượng đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới

Dấu ấn của nữ đại biểu Quốc hội (08/3/2021)

Nâng cao quyền của phụ nữ trong đời sống chính trị - xã hội là một cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam với nhân dân và thế giới. Trong chủ trương, đường lối và chính sách, pháp luật, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề phát triển phụ nữ như là một giải pháp phát triển xã hội bền vững, là tương lai tốt đẹp của đất nước. Đóng góp của các nữ đại biểu Quốc hội qua các khóa Quốc hội là một trong những ví dụ cho thấy phụ nữ đã dần khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong hoạt động chính trị.

Hiệp thương, cuộc sát hạch bước đầu nhằm gạn đục khơi trong (05/3/2021)

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công, lựa chọn được những đại biểu dân cử xứng đáng thì công tác nhân sự nói chung và quy trình hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói riêng đóng vai trò rất quan trọng. Bởi đây là khâu nhằm lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Các đại biểu Quốc hội đề nghị, việc giới thiệu các ứng cử viên phải bảo đảm khách quan, dân chủ, chất lượng và thể hiện được cơ cấu, thành phần, số lượng đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoạt động lập pháp trong thời kỳ mới

Lập pháp là chức năng quan trọng hàng đầu của Quốc hội, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã dành nhiều thời gian tập trung cho công tác lập pháp, thể chế hóa kịp thời Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động kinh tế, xã hội, cho việc kiện toàn bộ máy tổ chức, chính quyền địa phương. Quốc hội thể hiện trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng các văn bản luật, thể hiện sự kiên quyết với những văn bản không đảm bảo yêu cầu. Mặc dù vậy, công tác lập pháp vẫn tồn tại những hạn chế, bất cập. Đổi mới và tăng cường hoạt động lập pháp của Quốc hội trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, được Đảng ta xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Giới thiệu ứng cử viên đủ đức, đủ tải ứng cử ĐBQH khóa 15

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 20221 -2026 vào ngày 23/5/2021 đang tích cực được triển khai... Thực tiễn bầu cử đại biểu Quốc hội và ĐBHĐND các cấp từ các khóa trước cho thấy, nếu chuẩn bị tốt, thận trọng, khách quan, đúng quy trình, thủ tục thì sẽ lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng vào Quốc hội. Ngược lại, nếu chuẩn bị không kỹ sẽ không giới thiệu được người xứng đáng để bầu vào Quốc hội, có thể ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng hoạt động của Quốc hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước

Luật phòng chống tác hại của rượu bia hơn một năm có hiệu lực

Hơn một năm qua, khẩu hiệu "Đã uống rượu bia, không lái xe" đi dần vào nhận thức của người dân. Trên mỗi bàn nhậu, cuộc vui, mọi người nhắc nhau nhiều hơn về ý thức không uống rượu bia khi đã cầm lái. Có thể thấy hơn 1 năm, từ khi thực hiện luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính, những vi phạm lái xe sau khi uống rượu bia đã giảm khá nhiều.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế - tạo động lực cho phát triển

Hoàn thiện pháp luật là nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền và hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng, toàn diện với thế giới. Thời gian qua, đặc biệt là kể từ khi Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành, hệ thống pháp luật nước ta đã và đang được hoàn thiện một cách căn bản, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Tuy vậy, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục được đặt ra, nhằm thu hút nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển, góp phần phát huy lợi thế cạnh tranh quốc gia theo các chuẩn mực quốc tế

Quốc hội nỗ lực thực hiện hiệu quả phương châm "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của nhân dân"

Hoạt động của Quốc hội trong 5 năm qua luôn được thôi thúc mạnh mẽ bởi tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hành động vì lợi ích của Nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Đó không chỉ là phương châm hành động mà còn là sự cam kết, lời hứa của Quốc hội với cử tri và Nhân dân.

Xây dựng cơ chế để không thể, không dám và không cần tham nhũng (10/2/2021)

Từ nhiệm kỳ khóa XII đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh toàn diện trên tất cả lĩnh vực.
Trong Hội nghị Tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cuối năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ rệt. Đây chính là cơ sở và nguồn động lực to lớn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phòng chống tham nhũng là chống giặc nội xâm, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp và lâu dài, Cần xây dựng cơ chế để không thể, không dám và không cần tham nhũng.

Đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân ứng cử ĐBQH khóa XV (08/2/2021)

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, xây dựng, trách nhiệm cao, các đại biểu cho ý kiến vào Dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về cơ cấu, thành phần, số lượng người ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhằm bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Khắc phục tình trạng vô thời hạn trong hoạt động giám định tư pháp,

Kết luận giám định tư pháp ảnh hưởng rất lớn đến kết quả điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Do đó, giám định tư pháp là hoạt động đòi hỏi sự khách quan, độc lập, là căn cứ pháp lý quan trọng và tin cậy cho cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo giải quyết vụ án, vụ việc chính xác, đúng thời hạn. Tuy vậy, thực tế, hoạt động giám định tư pháp đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc từ quy định pháp luật đến tổ chức thực hiện. Vì vậy, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 là giải pháp căn bản để khắc phục tình trạng này

Chất lượng cơ quan dân cử phụ thuộc vào chất lượng đại biểu dân cử (03/02/2021)

Thực tế hoạt động của các cơ quan dân cử ở địa phương là Hội đồng nhân dân và cơ quan đại diện dân cử cao nhất là Quốc hội trong nhiệm kỳ qua cho thấy dù được đổi mới, cải tiến theo cách thức nào thì chất lượng hoạt động của các cơ quan này vẫn phụ thuộc phần lớn vào chất lượng đại biểu. Đại biểu dân cử là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chắt lọc, chuyển tải những ý kiến, kiến nghị đó, quyết định bấm nút thông qua hay không thông qua các văn bản pháp luật, các quyết định quan trọng và sau đó dõi theo, giám sát quá trình thực hiện các quyết sách đó. Cho nên, năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, tâm huyết, bản lĩnh của mỗi đại biểu dân cử là yếu tố quyết định, là thước đo chất lượng của các cơ quan dân cử.

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (01/2/2021)

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Làm thế nào để lựa chọn được những đại biểu Quốc hội xứng đáng, đủ năng lực, tài đức, thực hiện trọn vẹn vai trò đại diện dân cử trong nhiệm kỳ mới là yêu cầu và cũng là mong mỏi của cử tri. Quá trình lựa chọn không chỉ phụ thuộc vào sự sáng suốt của cử tri mà quy trình, cách thức tổ chức bầu cử đảm bảo chặt chẽ, đúng luật cũng rất quan trọng.

Công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 (29/01/2021)

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã dành nhiều thời gian tập trung cho công tác lập pháp, thể chế hóa kịp thời Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động kinh tế, xã hội, cho việc kiện toàn bộ máy tổ chức, chính quyền địa phương. Quốc hội thể hiện trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng các văn bản luật, thể hiện sự kiên quyết với những văn bản không đảm bảo yêu cầu. Mặc dù vậy, công tác lập pháp vẫn tồn tại những có những hạn chế, bất cập cố hữu qua nhiều nhiệm kỳ chưa được khắc phục. Đó là tình trạng luật không thống nhất, chồng chéo, mâu thuẫn, văn bản hướng dẫn luật chậm ban hành, thiếu hoặc hướng dẫn không đúng với quy định của luật. Những tồn tại này đặt ra đòi hỏi công tác lập pháp tiếp tục đổi mới trong nhiệm kỳ mới.

Cử tri và đại biểu Quốc hội đặt niềm tin vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai mạc hôm qua. Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị và bầu ra Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới. Đây là hai nội dung có mối liên quan chặt chẽ và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản trong suốt quá trình vừa qua. Cử tri và đại biểu Quốc hội tin tưởng, Đại hội sẽ đưa ra được những quyết sách đặc biệt quan trọng tiếp tục đưa đất nước phát triển bền vững.

Để cơ chế đặc thù cho các thành phố lớn phát huy hiệu quả (25/01/2021)

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc trao các cơ chế đặc thù cho các thành phố lớn của cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, tạo cơ sở pháp lý để các thành phố này phát triển. Việc trao các cơ chế đặc thù là cần thiết, đáp ứng đòi hỏi, nhu cầu có tính tất yếu nhưng việc vận hành các cơ chế này sao cho hiệu quả gắn với việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn cụ thể hóa và trách nhiệm lớn lao trong thực thi của lãnh đạo và người dân ở những thành phố này.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h20-5h50 Mùa vàng
5h50-5h59 Quảng cáo
5h59-6h00 Báo giờ
6h28-6h30 Quảng cáo
11h45-11h59 Quảng cáo
11h59-12h00 Báo giờ
12h57-13h00 Quảng cáo
13h20-13h25 Quảng cáo
13h45-13h55 Ca nhạc
17h00-17h50 Nhịp sống
17h59-18h00 Báo giờ
18h57-19h00 Quảng cáo
19h55-20h00 Quảng cáo
21h58-22h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: