logovov
BAN THỜI SỰ VOV1

Hoàn thiện pháp luật kiến trúc (17/8/2018)

Sự cần thiết ban hành sớm Luật Kiến trúc.

Thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước (2/8/2018)

Thực hiện tốt Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước để tránh oan sai.

CHƯƠNG TRÌNH HÔM NAY

5h55-5h59 Quảng cáo
05h59-06h00 Báo giờ
11h00-11h20 Kết nối 54
11h40-11h59 Quảng cáo
12h50-13h00 Thể thao
18h50- 19h00 Thể thao
19h55- 20h00 Quảng cáo
22h00-23h00 Thức cùng VOV
Họ và tên (*)
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)


Lượt truy cập Số người đang online: